Satış Sözleşmesi

Son Güncelleme: 25.10.2021

Madde 1: Sözleşmenin Tarafları

Satıcı: WordGam

Alıcı: Müşteri

Madde 2: Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya updatedev.net web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu bilgileri elektronik ortamda kabul ettiğini ve sonrasında mal/hizmet siparişi verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

Madde 3: Ürün/Hizmet Teslimatı

Alıcı’nın satın almış olduğu ürünü/hizmeti Satıcı tarafından elektronik(online) ortamda teslim edilir, teslim alınan ürün/hizmet dosyalarının tüm güvenliği alıcının sorumluluğundadır.

Madde 4: Ürün/Hizmet Teslimat Süresi

Alıcı’nın satın almış olduğu ürünü/hizmeti Satıcı tarafından en geç 48 saat içerisinde teslim edilmektedir. Aski halde Alıcı siparişin iptalini ve ücret iadesi talep edebilir.

Madde 5: Ürün/Hizmet Kullanım Şartları

Alıcı, satın almış olduğu ürünü/hizmeti satın aldığı paketde belirtilen domain sayısı kadar değiştirebileceğini kabul eder. Alıcı’nın satın almış olduğu ürünün/hizmetin güvenlik açısından fonksiyon dosyaları Ioncube adı verilen yazılım ile şifrelenmektedir, Ioncube şifreleme sisteminin gereksinimleri Alıcı’nın sahip olduğu sunucu tarafından sağlanması gerekmektedir.

Madde 6: Ürün/Hizmet Kurulum İşlemi

Alıcı satın almış olduğu ürünlerini/hizmetlerini kendisi kurabileceği gibi arzu ederse kurulum işleminin Satıcı tarafından yapılması isteyebilir.

Belirtilen kurulum işlemleri bunları kapsamaktadır: Temanın kurulması, menünün temaya uygun bir şekilde yapılandırılması, bileşinin temaya uygun bir şekilde yapılandırılması gibi temanın minimum şekilde kullanılabilmesi için gereken durumları kapsamaktadır.

Madde 7: Ürün/Hizmet Sipariş Devri

Alıcı satın almış olduğu ürünlerini/hizmetlerini sipariş devri için herhangi bir ücret ödemeksizin bir başka kullanıcıya devredebilir. Satıcı ürünün güvenliğini koruması sebebiyle bu madde’de bahsi geçen sipariş devrini gerçekleştirmeme hakkını saklı tutar.

Madde 8: Ürün/Hizmet İadesi

Alıcının satın almış olduğu ürünlerimiz/hizmetlerimiz elektronik ortamda teslim edildiğinden dolayı herhangi bir ücret iadesi yapılmamaktadır.

Madde 9: Ürün/Hizmet Teknik Destek

Satıcı, Alıcı’nın satın almış olduğu ürünle ilgili teknik desteği ücretsiz olarak alıcıya sunmaktadır. Satıcı, Alıcı’ya sadece satın alınan ürün ile ilgili teknik destek vermektedir. Alıcı’nın satın almış olduğu üründen kaynaklanmayan durumlarda teknik destek hizmeti Satıcı tarafından sunulmamaktadır.

Satıcı teknik destek hizmetini bilet sistemi ile sunmaktadır/vermektedir. Alıcı bilet sistemi ile teknik destek talep ettiği taktirde Satıcı’nın yanıt aralığı 0 ile 7 gün aralığındadır.

Madde 10: Ürün/Hizmet İptali veya Sonlandırma

Alıcı’nın satın almış olduğu ürün dosyalarını veya kullanıcı/hesap bilgilerini üçüncü şahıslar ile paylaşması durumunda Satıcı sunmuş olduğu hizmeti iptal etme ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

Firmamız, işbu “Satış Sözleşmesi” hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak suretiyle değiştirebilir. Satış Sözleşmesi hükümleri değiştiği taktirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.